Thursday, 24 November 2011

Kata Perintah

1. Digunakan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah, larangan,silaan atau permintaan.
2. Kata perintah digunakan untuk membentuk ayat perintah.
3. Kata-kata perintah digunakan seperti tolong, sila, jemput, dan jangan adalah kata perintah.
4. Contoh:
  • Tolong diam
  • Jangan lalu di kawasan ini
  • Usah sedih lagi
  • Jemput duduk

No comments:

Post a Comment