Monday, 14 November 2011

Kata Kerja Transitif

  • kata kerja transitif ialah menerangkan perbuatan yang dibuat oleh pelaku terhadap orang atau benda lain. Ia mesti diikuti dengan objek atau penyambut untuk melengkapkan maksudnya.
  • kata kerja ini mesti dsertai objek untuk membentuk ayat yang lengkap.
      • Contoh : Azmi menendang(kata kerja transitif )bola (objek)
  • 1) Angin mengibarkan bendera
  • 2) Kakak membawa bakul
  • 3) Ibu membeli buah

No comments:

Post a Comment