Saturday, 12 November 2011

Kata Nama Arah

  • kata nama arah digunakan selepas kata sendi dan untuk menunjukkan arah.
  • Contoh kata arah atas, bawah, dalam, luar, hadapan, belakang,kiri, kanan, tepi, antara, tengah, penjuru

sebagai umat islam, ini adalah arah yang paling betul..........

No comments:

Post a Comment