Saturday, 3 December 2011

Antonim

1. Antonim ialah kata yang berlawanan ertinya.
2. Contoh antonim ialah:

 • buka- tutup
 • siang- malam
 • sempit- luas
 • manis- masam
 • suka- duka

Sinonim

1. Sinonim ialah kata-kata yang sama erti.
2 Contoh sinonim ialah:-

 • nyata-terang, jelas
 • bangga- megah
 • bendang- sawah
 • bengis- garang
 • pelik- ganjil, aneh
 • lalai- cuai
 • berdukacita- bersedih

Kata Bilangan

1. Perkataan yang menjadi penerang jumlah pada frasa nama.
2. Kata bilangan boleh menunjukkan jumlah yang tertentu sifatnya.
3. Contoh kata bilangan

 • kata bilangan tak tentu- beberapa, segala, setengah-setengah
 • kata bilangan tentu- satu, dua, tiga
 • kata bilangan pecahan- suku, satu pertiga, setengah
 • kata bilangan pisahan- masing-masing, setiap, tiap-tiap
 • kata bilangan tingkat- pertama, kedua, ketiga
 • kata bilangan himpunan- kedua-dua, berminggu-minggu, ratusan
 • kata bilangan tanya- berapa