Wednesday, 9 November 2011

Kata Sendi

  1. Bertugas sebagai perkataan yang menyambungkan atau merangkaikan frasa nama dengan kata-kata atau frasa-frasa yang lain.
  2. Contoh:
  • di, dengan, dari, pada, daripada,ke, oleh

No comments:

Post a Comment