Thursday, 24 November 2011

Kata Hubung

1. Kata hubung digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan ayat dengan ayat.
2. Kata hubung ialah perkataan yang bertugas sebagai penyambung dua klausa atau lebih supaya menjadi satu ayat majmuk.
3. Contoh:
  • tetapi- Mastura kurus tetapi adiknya gemuk.
  • kerana- Zainal tidak ke sekolah kerana demam.
  • dan- Mazlan menggosok gigi dan mandi sebelum ke sekolah.
  • atau- Kamu suka minuman sejuk atau panas?

No comments:

Post a Comment