Saturday, 3 December 2011

Kata Bilangan

1. Perkataan yang menjadi penerang jumlah pada frasa nama.
2. Kata bilangan boleh menunjukkan jumlah yang tertentu sifatnya.
3. Contoh kata bilangan

  • kata bilangan tak tentu- beberapa, segala, setengah-setengah
  • kata bilangan tentu- satu, dua, tiga
  • kata bilangan pecahan- suku, satu pertiga, setengah
  • kata bilangan pisahan- masing-masing, setiap, tiap-tiap
  • kata bilangan tingkat- pertama, kedua, ketiga
  • kata bilangan himpunan- kedua-dua, berminggu-minggu, ratusan
  • kata bilangan tanya- berapa 

No comments:

Post a Comment