Saturday, 3 December 2011

Sinonim

1. Sinonim ialah kata-kata yang sama erti.
2 Contoh sinonim ialah:-

  • nyata-terang, jelas
  • bangga- megah
  • bendang- sawah
  • bengis- garang
  • pelik- ganjil, aneh
  • lalai- cuai
  • berdukacita- bersedih

No comments:

Post a Comment